Szeroko zakrojona diagnoza potrzeb nauczycieli pokazuje, że jednym z największych czynników stresogennych jest:

  • nieumiejętność komunikowania się w zespole i późniejsze konflikty z tego płynące,
  • brak poczucia wzajemnego zrozumienia
  • konflikty komunikacyjne na linii nauczyciel-rodzic ucznia.

    MAM ŚWIADOMOŚĆ, IŻ TEN ELEMENT PRACY NAUCZYCIELA BYWA PRZYCZYNĄ WYPALENIA ZAWODOWEGO, WIEMY JAK TEMU PRZECIWDZIAŁAĆ!

Pragnę wyjść naprzeciw Państwa obawom, zapewniając całe mnóstwo PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ! 

TO NIE BĘDZIE KOLEJNE NUDNE I NIC NIEWIELE WNOSZĄCE Rozwój OSOBISTY SZKOLENIE!

UWAGA! Treści zawarte w warsztatach pomagają również w tworzeniu prawidłowych relacji w życiu codziennym oraz  z rodzicami podopiecznych.

 Zatem zapraszam na warsztat:

BO ZESPÓŁ TO RELACJE!

Dedykowane jest ono: Nauczycielom każdego szczebla edukacji.

CELE PROCESU SZKOLENIOWO – WARSZTATOWEGO 

– Nauka sześciu kroków „SPRAWCZEJ KOMUNIKACJI”, dzięki której uczestnik będzie wiedział jak komunikować swoje potrzeby, oczekiwania i rozczarowanie w sposób niekonfliktowy, jednocześnie wprowadzający realne zmiany.

– Praktyka informacji zwrotnej, dzięki której buduje się poczucie wzajemnego zrozumienia.

– Poznamy jakie są Trolle komunikacji, a co ją wzmacnia oraz jak rozładować bombę, nawet największych konfliktów w zespole.

– Odpowiemy sobie na pytanie, co nam mówią trudne emocje dotyczące miejsca pracy i postaw innych osób.

– Uczestnik otrzyma narzędzia wspierające sposoby reakcji na sytuacje konfliktowe, w tym agresywną komunikację.

– Przyjrzymy się co tworzy filary zespołowości, a co „podcina jej nogi”.

– Kształtowanie poczucia zespołowości na podstawie poznania cech osobowości, ich cieni i blasków z konkretnymi wskazówkami do pracy nad własnym typem osobowości po to, by cały zespół mógł funkcjonować harmonijnie.

Wiedza ta pomaga w docenieniu wkładu w tworzenie zespołu KAŻDEGO z jego członków, co niweluje uprzedzenia i sytuacje konfliktowe.

Gwarantujemy szkolenie przeprowadzone w sposób interaktywny, dynamiczny, z dużą ilością praktycznych ćwiczeń w nawiązaniu do sytuacji z życia wziętych. Dzięki temu, uczestnik(czka) wychodzi z niego ze zdobytymi konkretnymi NARZĘDZIAMI, które dają poczucie wpływu na całe mnóstwo sytuacji – nie tylko komunikacyjnych.  

Efekt praktyczny szkolenia: szeroko pojęta WSPÓŁPRACA oparta na zdrowych i wartościowych relacjach! 

WARSZTAT PRZEPROWADZAMY W DWÓCH 3-godzinnych PANELACH SZKOLENIOWYCH, co zapewnia największą EFEKTYWNOŚĆ przyswajania wiedzy.

ZAPRASZAMY! 

Zapytaj o szkolenie