Z badań środowiska pracy nauczycieli wynika, że jednym z podstawowych źródeł konfliktów jest brak umiejętności skutecznej komunikacji.

Generuje to dodatkowy ładunek trudnych emocji, nigdy nie dokończonych rozmów , w efekcie czego powstają coraz większe nieporozumienia oraz relacje nacechowane brakiem chęci do współpracy.

Naprawdę potrzeba niewiele, by DŁUGOTRWALE zmienić tę sytuację.

Zapraszam Państwa na warsztat:

KOMUNIKACJA W MIEJSCU PRACY, gdzie pochylimy się nad konkretnymi narzędziami zaradczymi.

Oto, co zawiera ów warsztat:

Nauka sześciu kroków „SPRAWCZEJ KOMUNIKACJI”, dzięki której uczestnik będzie wiedział jak komunikować swoje potrzeby, oczekiwania i rozczarowanie w sposób niekonfliktowy, jednocześnie wprowadzający realne zmiany.

  • Praktyka informacji zwrotnej, dzięki której buduje się poczucie wzajemnego zrozumienia
  • Podróż w poszukiwaniu Trolli komunikacji, które podstępnie uniemożliwiają porozumienie między oboma jej stronami.
  • Zdobywanie kompetencji rozmowy na trudne tematy, również w sytuacjach obfitujących w  Czyli jak reagować na agresję, nieuprzejmość i arogancję ze strony drugiej osoby?
  • Rozważenie skąd biorą się we mnie trudne emocje, podczas rozmowy z niektórymi osobami i jak temu zaradzić?
  • Pochylenie się nad mocą komunikacji niewerbalnej i uczynienie z niej efektywnego narzędzia współpracy.
  • Ukazanie w jaki sposób należy rozmawiać o trudnych zagadnieniach, informować o swoim niezadowoleniu oraz jak stawiać komunikacyjne granice wobec osób natrętnych.

To szkolenie można połączyć z treściami warsztatu: Komunikacja na linii nauczyciel -rodzic, również dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czy niepełnosprawnością

Zapraszam serdecznie!

Zapytaj o szkolenie