Praktyka pracy nauczyciela pokazuje, że jednym z największych czynników stresogennych jest rozmowa z rodzicem podopiecznego, jak również sprawne przeprowadzenie spotkań z gronem rodziców, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.

MAMY ŚWIADOMOŚĆ IŻ TEN ELEMENT PRACY NAUCZYCIELA BYWA PRZYCZYNĄ WYPALENIA ZAWODOWEGO, WIEMY JAK TEMU PRZECIWDZIAŁAĆ! Pragniemy wyjść naprzeciw Państwa obawom, zapewniając całe mnóstwo PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ!

Zatem zapraszamy na szkolenie:

KOMUNIKACJA MIĘDZY NAUCZYCIELEM A RODZICEM

Dedykowane jest ono:  Nauczycielom każdego szczebla edukacji, pedagogom specjalnym oraz terapeutom i wychowawcom kolonijnym.   Jak również każdemu, kto pracuje z dziećmi, mając przy okazji kontakt z ich opiekunami.

 CELE PROCESU SZKOLENIOWO – WARSZTATOWEGO

  • Nauka sprawczej komunikacji. 6 konkretnych kroków, które zaowocują rozmową na każdy możliwy temat z rodzicem ucznia, tworzących pomost wzajemnego zrozumienia oraz pomorze ustalić wspólnie określony cel.
  • Podróż w poszukiwaniu Trolli komunikacji, które podstępnie uniemożliwiają porozumienie między oboma jej stronami.
  • Zdobywanie kompetencji rozmowy na trudne tematy, również w sytuacjach obfitujących w   Czyli jak reagować na agresję, nieuprzejmość i arogancję ze strony Rodzica?
  • Poznanie wiedzy nt: przeprowadzenia spotkania indywidualnego z opiekunem dziecka, ze zwróceniem szczególnej uwagi na umiejętne sposoby przekazywania swoich potrzeb i oczekiwań, co czyni relację nauczyciel-rodzic klarowną dla obu stron.
  • Uczestnik(ka) pozna metody ułatwiające przeprowadzenie spotkania z większą grupą rodziców (wywiadówka) w sposób dający zainteresowanym stronom poczucie wpływu na proces edukacji dziecka, a zatem skoncentrowany na szukaniu rozwiązań.  Przedstawimy też sposoby kształtujące zdolność rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji podczas w.w spotkań.
  • Nauczycielom ukazane zostaną sposoby przekazywania trudnych informacji o zachowaniu dziecka oraz o niepokojach związanych z jego rozwojem.  Pozna również proces towarzyszenia rodzicowi w oswajaniu z wyzwaniem diagnozy d
  • Odpowiemy sobie na pytanie jakie są praktyczne sposoby (klucze), które pomogą otworzyć rodzica na przekazanie konkretnych zaleceń i spostrzeżeń.

Gwarantujemy szkolenie przeprowadzone w sposób interaktywny, dynamiczny,  z dużą ilością praktycznych ćwiczeń w  nawiązaniu do sytuacji z życia wziętych. Dzięki temu, uczestnik(czka) wychodzi z niego ze  zdobytymi konkretnymi narzędziami, które dają poczucie wpływu na całe mnóstwo sytuacji komunikacyjnych z rodzicami swoich podopiecznych.  

Efekt praktyczny szkolenia: szeroko pojęta WSPÓŁPRACA na linii nauczyciel-rodzic!

ZAPRASZAMY!

Zapytaj o szkolenie